Chính sách - Quy định

Chính sách đổi - trả hàng

- Khi nhận được hàng hóa từ nhân viên giao hàng của suckhoeviet.net.vn khách hàng được quyền kiểm tra chi tiết sản phẩm. Nếu có điều gì không đúng như thông tin chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng trên website suckhoeviet.net.vn khách hàng có quyền Không Nhận hàng và trả lại liền cho nhân viên giao hàng của chúng tôi.

- Sau khi khách hàng đã nhận hàng, kiểm tra chi tiết sản phẩm và thanh toán, chúng tôi sẽ không nhận lại hàng hóa.