Chính sách - Quy định

Hình thức thanh toán

Khách hàng thanh toán trực tiếp khi nhận được hàng hóa:

  -> Khách hàng gọi điện đặt hàng hoặc đặt hàng trên Website.

  -> Chúng tôi : kiểm tra và xác minh đơn hàng.

 -> Chúng tôi: tiến hành giao hàng tại địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng.

-> Quý khách sẽ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán đơn hàng cho nhân viên giao hàng.

Lưu ý: Quý  khách chỉ thanh toán đúng giá trị ghi trên đơn hàng, ngoài ra không phải thanh toán bất kỳ một khoản phí dịch vụ nào khác.